Council Members

Chairman:

Fengzhou Fang

Vice Chairman:

Richard Leach

Secretary General:

Xichun Luo

Council Members:

Nicolas Blondiaux, Benny Cheung, Fengzhou Fang, Han Haitjema, Richard Leach, Xichun Luo, Barry Walsh